Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • Dầu bánh răng BUHMWOO VBC BHG-68V

  Dầu bánh răng VBC BHG 68V là sản phẩm tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn và được sản xuất bởi Buhmwoo – Hãng dầu nhớt Hàn Quốc nổi tiếng thế giới.Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao Đây là chủng loại dầu giúp bánh răng đạt hiệu suất hoạt động cao nhất. Được sử dụng cho tất cả các loại bánh răng và thiết bị kèm theo. Được sử dụng cho các cặp chuyển động hoặc cả hệ thống bôi trơn. Dầu được tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn. Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao.

  Dầu bánh răng BUHMWOO VBC BHG-68V

  Dầu bánh răng VBC BHG 68V là sản phẩm tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn và được sản xuất bởi Buhmwoo – Hãng dầu nhớt Hàn Quốc nổi tiếng thế giới.Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao Đây là chủng loại dầu giúp bánh răng đạt hiệu suất hoạt động cao nhất. Được sử dụng cho tất cả các loại bánh răng và thiết bị kèm theo. Được sử dụng cho các cặp chuyển động hoặc cả hệ thống bôi trơn. Dầu được tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn. Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao.
 • Dầu bánh răng BUHMWOO VBC BHG-100V

  Dầu bánh răng VBC BHG 100V là sản phẩm tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn và được sản xuất bởi Buhmwoo – Hãng dầu nhớt Hàn Quốc nổi tiếng thế giới.Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao Đây là chủng loại dầu giúp bánh răng đạt hiệu suất hoạt động cao nhất. Được sử dụng cho tất cả các loại bánh răng và thiết bị kèm theo. Được sử dụng cho các cặp chuyển động hoặc cả hệ thống bôi trơn. Dầu được tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn. Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao.

  Dầu bánh răng BUHMWOO VBC BHG-100V

  Dầu bánh răng VBC BHG 100V là sản phẩm tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn và được sản xuất bởi Buhmwoo – Hãng dầu nhớt Hàn Quốc nổi tiếng thế giới.Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao Đây là chủng loại dầu giúp bánh răng đạt hiệu suất hoạt động cao nhất. Được sử dụng cho tất cả các loại bánh răng và thiết bị kèm theo. Được sử dụng cho các cặp chuyển động hoặc cả hệ thống bôi trơn. Dầu được tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn. Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao.
 • Dầu bánh răng BUHMWOO VBC BHG-150V

  Dầu bánh răng VBC BHG 150V là sản phẩm tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn và được sản xuất bởi Buhmwoo – Hãng dầu nhớt Hàn Quốc nổi tiếng thế giới.Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao Đây là chủng loại dầu giúp bánh răng đạt hiệu suất hoạt động cao nhất. Được sử dụng cho tất cả các loại bánh răng và thiết bị kèm theo. Được sử dụng cho các cặp chuyển động hoặc cả hệ thống bôi trơn. Dầu được tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn. Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao.

  Dầu bánh răng BUHMWOO VBC BHG-150V

  Dầu bánh răng VBC BHG 150V là sản phẩm tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn và được sản xuất bởi Buhmwoo – Hãng dầu nhớt Hàn Quốc nổi tiếng thế giới.Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao Đây là chủng loại dầu giúp bánh răng đạt hiệu suất hoạt động cao nhất. Được sử dụng cho tất cả các loại bánh răng và thiết bị kèm theo. Được sử dụng cho các cặp chuyển động hoặc cả hệ thống bôi trơn. Dầu được tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn. Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao.
 • Dầu bánh răng BUHMWOO VBC BHG-320V

  Dầu bánh răng VBC BHG 320V là sản phẩm tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn và được sản xuất bởi Buhmwoo – Hãng dầu nhớt Hàn Quốc nổi tiếng thế giới.Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao Đây là chủng loại dầu giúp bánh răng đạt hiệu suất hoạt động cao nhất. Được sử dụng cho tất cả các loại bánh răng và thiết bị kèm theo. Được sử dụng cho các cặp chuyển động hoặc cả hệ thống bôi trơn. Dầu được tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn. Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao.

  Dầu bánh răng BUHMWOO VBC BHG-320V

  Dầu bánh răng VBC BHG 320V là sản phẩm tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn và được sản xuất bởi Buhmwoo – Hãng dầu nhớt Hàn Quốc nổi tiếng thế giới.Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao Đây là chủng loại dầu giúp bánh răng đạt hiệu suất hoạt động cao nhất. Được sử dụng cho tất cả các loại bánh răng và thiết bị kèm theo. Được sử dụng cho các cặp chuyển động hoặc cả hệ thống bôi trơn. Dầu được tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn. Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao.
 • Dầu bánh răng BUHMWOO VBC BHG-220V

  Dầu bánh răng VBC BHG 220V là sản phẩm tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn và được sản xuất bởi Buhmwoo – Hãng dầu nhớt Hàn Quốc nổi tiếng thế giới.Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao Đây là chủng loại dầu giúp bánh răng đạt hiệu suất hoạt động cao nhất. Được sử dụng cho tất cả các loại bánh răng và thiết bị kèm theo. Được sử dụng cho các cặp chuyển động hoặc cả hệ thống bôi trơn. Dầu được tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn. Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao.

  Dầu bánh răng BUHMWOO VBC BHG-220V

  Dầu bánh răng VBC BHG 220V là sản phẩm tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn và được sản xuất bởi Buhmwoo – Hãng dầu nhớt Hàn Quốc nổi tiếng thế giới.Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao Đây là chủng loại dầu giúp bánh răng đạt hiệu suất hoạt động cao nhất. Được sử dụng cho tất cả các loại bánh răng và thiết bị kèm theo. Được sử dụng cho các cặp chuyển động hoặc cả hệ thống bôi trơn. Dầu được tinh chế từ dầu khoáng có độ tinh khiết cao và phụ gia cao cấp được lựa chọn. Dầu có độ cân bằng cao. Đặc biệt dầu có khả năng chống oxi hoá và mài mòn hoá học rất tốt. Có khả năng tách nước và chống gỉ cao.
 • DẦU BÁNH RĂNG GEARMASTER PGP 1000

  GEARMASTER PGP 1000 là dầu bánh răng 100% gốc tổng hợp trên cơ sở Polyglycol. Đặc tính của chúng bao gồm hệ số ma sát thấp, chịu áp cao, khả năng ổn định trượt cao và khả năng bảo vệ chống lại sự ăn mòn tuyệt hảo. GEARMASTER PGP 1000 được sử dụng cho hệ thống bánh răng chịu tải nặng trong công nghiệp như là bánh răng trụ, bánh răng hình côn, bánh răng hành tinh và cặp bánh răng trục vít. Trong những tình huống có số lượng lớn chuyển động trượt trong bánh răng thì chuỗi sản phẩm GEARMASTER PGP có nhiều ưu điểm hơn so với dầu gốc khoáng: nhiệt độ của dầu duy trì ở nhiệt độ thấp nhờ khả năng chịu tải và chịu ma sát cao cấp, nhờ đó mà khoảng thời gian giữa các lần thay dầu tăng lên.

  DẦU BÁNH RĂNG GEARMASTER PGP 1000

  GEARMASTER PGP 1000 là dầu bánh răng 100% gốc tổng hợp trên cơ sở Polyglycol. Đặc tính của chúng bao gồm hệ số ma sát thấp, chịu áp cao, khả năng ổn định trượt cao và khả năng bảo vệ chống lại sự ăn mòn tuyệt hảo. GEARMASTER PGP 1000 được sử dụng cho hệ thống bánh răng chịu tải nặng trong công nghiệp như là bánh răng trụ, bánh răng hình côn, bánh răng hành tinh và cặp bánh răng trục vít. Trong những tình huống có số lượng lớn chuyển động trượt trong bánh răng thì chuỗi sản phẩm GEARMASTER PGP có nhiều ưu điểm hơn so với dầu gốc khoáng: nhiệt độ của dầu duy trì ở nhiệt độ thấp nhờ khả năng chịu tải và chịu ma sát cao cấp, nhờ đó mà khoảng thời gian giữa các lần thay dầu tăng lên.
 • DẦU BÁNH RĂNG GEARMASTER PGP 680

  GEARMASTER PGP 680 là dầu bánh răng 100% gốc tổng hợp trên cơ sở Polyglycol. Đặc tính của chúng bao gồm hệ số ma sát thấp, chịu áp cao, khả năng ổn định trượt cao và khả năng bảo vệ chống lại sự ăn mòn tuyệt hảo. GEARMASTER PGP 680 được sử dụng cho hệ thống bánh răng chịu tải nặng trong công nghiệp như là bánh răng trụ, bánh răng hình côn, bánh răng hành tinh và cặp bánh răng trục vít. Trong những tình huống có số lượng lớn chuyển động trượt trong bánh răng thì chuỗi sản phẩm GEARMASTER PGP có nhiều ưu điểm hơn so với dầu gốc khoáng: nhiệt độ của dầu duy trì ở nhiệt độ thấp nhờ khả năng chịu tải và chịu ma sát cao cấp, nhờ đó mà khoảng thời gian giữa các lần thay dầu tăng lên.

  DẦU BÁNH RĂNG GEARMASTER PGP 680

  GEARMASTER PGP 680 là dầu bánh răng 100% gốc tổng hợp trên cơ sở Polyglycol. Đặc tính của chúng bao gồm hệ số ma sát thấp, chịu áp cao, khả năng ổn định trượt cao và khả năng bảo vệ chống lại sự ăn mòn tuyệt hảo. GEARMASTER PGP 680 được sử dụng cho hệ thống bánh răng chịu tải nặng trong công nghiệp như là bánh răng trụ, bánh răng hình côn, bánh răng hành tinh và cặp bánh răng trục vít. Trong những tình huống có số lượng lớn chuyển động trượt trong bánh răng thì chuỗi sản phẩm GEARMASTER PGP có nhiều ưu điểm hơn so với dầu gốc khoáng: nhiệt độ của dầu duy trì ở nhiệt độ thấp nhờ khả năng chịu tải và chịu ma sát cao cấp, nhờ đó mà khoảng thời gian giữa các lần thay dầu tăng lên.
 • Dầu bánh răng Eneos Bonnoc TS 150

  Dầu bánh răng Eneos bonnoc TS 150 được sử dụng cho bánh răng côn xoắn, xoắn kép, bánh vít, bánh răng thanh răng và các loại bánh răng khác.

  Dầu bánh răng Eneos Bonnoc TS 150

  Dầu bánh răng Eneos bonnoc TS 150 được sử dụng cho bánh răng côn xoắn, xoắn kép, bánh vít, bánh răng thanh răng và các loại bánh răng khác.
 • DẦU BÁNH RĂNG BUHMWOO VBC BHG-460V

  Dầu bánh răng VBC BHG – 460V  – dầu chất lượng cao được sản xuất bởi BUHMWOO – thương hiệu dầu công nghiệp Hàn Quốc nổi tiếng trên toàn cầu. Dầu bánh răng VBC BHG – 460V là dòng sản phẩm được pha chế với công nghệ hiện đại pha chế từ hai thành phần quan trọng là dầu gốc và phụ gia với phụ gia là thành phần chính của hiệu suất dùng để bôi trơn cung cấp hiệu suất và bảo vệ. Hai thành phần kết hợp với nhau giúp bảo vệ máy móc và ngăn chặn những thứ không mong muốn.

  DẦU BÁNH RĂNG BUHMWOO VBC BHG-460V

  Dầu bánh răng VBC BHG – 460V  – dầu chất lượng cao được sản xuất bởi BUHMWOO – thương hiệu dầu công nghiệp Hàn Quốc nổi tiếng trên toàn cầu. Dầu bánh răng VBC BHG – 460V là dòng sản phẩm được pha chế với công nghệ hiện đại pha chế từ hai thành phần quan trọng là dầu gốc và phụ gia với phụ gia là thành phần chính của hiệu suất dùng để bôi trơn cung cấp hiệu suất và bảo vệ. Hai thành phần kết hợp với nhau giúp bảo vệ máy móc và ngăn chặn những thứ không mong muốn.
Item added To cart
X